Disclaimer

Op deze website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze site zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zich zonder nadere aankondigingen wijzigingen. De redactie heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht.

Copyright

Hengelo Promotie behoudt zich het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Hengelo Promotie (ook niet via een eigen netwerk).

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie (zoals prijzen, adresgegevens, data) die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hengelo Promotie te mogen claimen of te veronderstellen.

Hengelo Promotie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hengelo Promotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Op de site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden, Dergelijke informatie is door Hengelo Promotie niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, actualiteit of volledigheid. Hengelo Promotie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wijzigingen onder voorbehoud. Hengelo Promotie (de rechthebbende) behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking door Hengelo Promotie gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafische materialen en logo’s). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder andere schriftelijke toestemming van Hengelo Promotie, de inhoud van de site, of delen daarvan over te nemen, te vermenigvuldigen, of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze site en op deze voorwaarden en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

De allerleukste tips voor uitjes in Hengelo ontvangen?

Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief! Zo ben jij altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes en de leukste tips.